Twaalf pilotgemeenten van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren bekend

Een twaalftal gemeenten gaat voor de zomer van start met de ‘100% ambitie pilots’ uit het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Vandaag maakt staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekend welke gemeenten dit zijn. In de pilotgemeenten worden de uitgangspunten van het...

Verbeteringen Wmo slaan aan: lagere kosten, zorg op peil

De verbeteringen in de Wmo slaan aan. Dankzij onder meer het tegengaan van misbruik, het inzetten op preventie en een doelmatiger zorgaanbod denkt de gemeente Den Haag dit jaar 15,5 miljoen euro aan noodzakelijke besparingen te realiseren. Met de Wmo (Wet maatschappelijke...

Drinkende jeugd strenger aangepakt

Alcohol drinken op straat en in publieke plaatsen zoals stations, winkelcentra, warenhuizen en cafés, wordt strafbaar voor jongeren onder 16 jaar. Het kabinet wil hiermee het alcoholgebruik onder jongeren strenger aanpakken. Dit staat in een wijzigingsvoorstel van de Drank- en Horecawet van...

Toegang allochtone jongeren tot GGZ verbeteren

CDA Hanke Bruins Slot: Toegang allochtone jongeren tot GGZ verbeteren Jongeren met bepaalde etnische achtergronden, zoals Marokkaanse jongeren, zijn erg ondervertegenwoordigd in de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn daarnaast ernstig oververtegenwoordigd in de forensische zorg, nadat ze...

Invoeren jeugdwet onverantwoord zonder garanties kwetsbare kinderen

De Kinderombudsman voorziet grote risico's in de zorg voor kwetsbare kinderen die gebruik maken van specialistische jeugdzorg. De Kinderombudsman vreest dat de instellingen, die zorg leveren aan kinderen met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, psychische of gedragsproblemen, niet in staat zijn de zorg voort...

Erkenning voor slachtoffers van seksueel geweld in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen

Slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen kunnen sinds september bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de geleden schade. Het Schadefonds heeft in november de eerste beslissingen genomen op de aanvragen. De tegemoetkoming maakt onderdeel uit van...