Tijdige hulp voor ieder kind

door Loes Ypma op 9 januari 2013 Ik ben bezorgd over het feit dat veel kinderen die direct hulp nodig hebben van Jeugdzorg, deze niet tijdig krijgen. Slechts een op de drie kinderen heeft binnen de wettelijk gestelde termijn van vijf werkdagen contact met een...

Tandartskosten jongeren ondanks tariefsverlaging toegenomen

‘Preventieve controle lijkt onvoldoende prioriteit voor jeugd’ Hoewel de tarieven van veel tandartsbehandelingen tussen 2013 en 2017 daalden, stegen de uitgaven voor kinderen en jongeren (tot en met 19 jaar) met gemiddeld 18 procent, tot € 103...

Daling aantal alcoholvergiftigingen bij jongeren stagneert

In 2013 werden in totaal 713 jongeren in de leeftijd tot 18 jaar met een alcoholvergiftiging opgenomen in een ziekenhuis. Dit aantal was hoger dan verwacht omdat in 2012 het aantal kinderen met een alcoholvergiftiging voor het eerst sinds 2007 was gedaald. Deze afname...

Steun en preventie nodig in jeugdgezondheidszorg

Veldpartijen in de jeugdgezondheidszorg (jgz), waaronder Fractie Jeugd van V&VN, pleiten voor een breed basisaanbod jgz, waarin concrete steun en preventieve (voorlichtings) activiteiten zijn opgenomen. Dit standpunt is aangeboden aan Martin van Rijn, staatssecretaris VWS en aan de commissie De Winter die het ministerie...

Neem GGD-adviezen kinderopvang over

De SP wil dat Amsterdam voortaan standaard de adviezen van de GGD over kinderopvangverblijven overneemt. De GGD heeft voor acht creche-vestigingen van kinderopvang Estro geadviseerd geen nieuwe vergunning te verlenen zolang ze onvoldoende beroepskrachten per groep hebben. SP-raadslid Maureen van der Pligt heeft hierover een...

Bureau Jeugdzorg misbruikte machtiging uithuisplaatsing al vaker

De jeugdzorg heeft niet alleen een imago-probleem. Ze handelt vanuit onderbuikgevoellens die te vaak weinig deskundig blijkt te zijn. Tijd voor een flinke bezem door de kast die Jeugdzorg heet! Laura Dekker was van huis weggelopen omdat Bureau Jeugdzorg haar bij haar vader weg wilde...