Onderzoek & Life Sciences

Egoïsme maakt reacties sneller, maar niet beter (Promotie)

Wanneer  je met twee vrienden tegelijk aan dezelfde legpuzzel werkt, is gemeenschappelijke aandacht essentieel. Om te kunnen puzzelen zonder elkaar in de weg te zitten, kijk je elkaar aan en houden alle puzzelaars in de gaten wie naar welk puzzelstukje kijkt of reikt.  Klinkt alsof het tijd kost, maar het tegendeel is waar: sociale processen […]

Lees Meer

Subsidie voor evaluatie preventieconsult

De onderzoeksaanvraag van prof. dr. Niek de Wit van het Julius Centrum, UMC Utrecht en prof. dr. F.G. Schellevis van het NIVEL voor evaluatie van preventieconsulten in huisartspraktijken is goedgekeurd. Het ZonMw preventiefonds, gezondheidsfondsen en Zorgverzekeraars Nederland stellen in totaal 850.000 euro beschikbaar voor dit onderzoek. In 60 huisartspraktijken wordt de komende tijd een cardiovasculair […]

Lees Meer

Benut buitenlicht bij dementerende ouderen

Professor Eus van Someren: Heeft helder licht invloed op het functioneren van ouderen met dementie die in verzorgingshuizen wonen? Met die vraag deed Eus van Someren (50) gedurende drie en een half jaar onderzoek, samen met Rixt Riemersma – Van der Lek. Hun bevindingen trokken in 2008 wereldwijd de aandacht.Bij ouderen met dementie die in […]

Lees Meer

PET-CT-scan na combinatietherapie zinvol voor slokdarmkankerpatient

De invoering van een PET-CT-scan na gecombineerde preoperatieve chemo- en radiotherapie voorkomt dat slokdarmkankerpatiënten worden geopereerd die tijdens de therapie uitzaaiingen hebben ontwikkeld. Dit concludeert Rachel Blom in haar onderzoek naar diagnostiek en de uitkomst van de operatie. Ze constateert tevens dat er geen verschil in uitkomst is tussen jonge of oude patiënten en tussen […]

Lees Meer

Darmpatiënt heeft baat bij ‘biologicals’

Mensen met de ziekte van Crohn en colitis ulcersosa functioneren aanzienlijk beter bij het gebruik van infliximab (Remicade®) en adalimumab (Humira ®), de zogenaamde biologicals. Deze medicatie is voor hen vaak het laatste redmiddel om hun ziekte de baas te blijven. Uit onderzoek van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) blijkt dat de […]

Lees Meer