Aantal bij de GGD gemelde patiënten naar meldingsdatum

Deze grafiek toont het aantal bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  gemelde COVID-19 patiënten per dag. Om een beter beeld van de actuele situatie te hebben, toont deze grafiek de meldingen van 4 mei tot heden. De grafiek vanaf het begin van de epidemie...

Eerste resultaten Infectieradar.nl

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt op verschillende manieren de verspreiding van infectieziekten in de gaten. Dat geldt ook voor het nieuwe coronavirus. Bijna 60.000 mensen in Nederland doen mee aan Infectieradar. Een van de onderzoeken waarmee het...

5,3% medicijngebruikers koos ander verzekeraarsconcern

Rond de jaarwisseling 2019-2020 wisselden 5,3% van de medicijngebruikers van verzekeraarsconcern. Dat percentage is gelijk aan dat rond de jaarwisseling van een jaar eerder. De dominantie van de grootste regionale zorgverzekeraars nam over het algemeen ook dit jaar licht af. Dat schrijft...

Dalende trend nieuwe COVID-19-patiënten zet ook door in de huisartsenpraktijken

Het Nivel volgt de verspreiding van het coronavirus zoals geregistreerd door huisartsen en geeft wekelijks een update. Deze cijfers zijn een aanvulling op die over ziekenhuisopnames en sterfte in verband met COVID-19. Elke week geven we duiding aan de cijfers.

Sterfte in week 20 lager dan normaal

De sterfte in week 20 (11 tot en met 17 mei 2020) is lager dan normaal. Het aantal overledenen wordt geschat op bijna 2.850. Daarmee zit de sterfte zo’n 200 onder het niveau van wat normaal zou zijn in deze periode....

Sterfte in Nederland daalt

De totale sterfte in Nederland was in de week van 16 april tot en met 22 april 2020 sterk verhoogd. In totaal zijn 4.036 sterfgevallen gemeld. Gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.631 en 2.936 sterfgevallen. Er...

You cannot copy content of this page