Wearables, Augmented Reality en Virtual Reality

Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel uitwisseling medische persoonsgegevens

Op 27 september behandelde de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’. Het voorstel schept aanvullende randvoorwaarden voor het eventuele gebruik van een elektronische uitwisselingssysteem door zorgaanbieders. De stemming over het wetsvoorstel en de ingediende moties vindt plaats op 4 oktober. Het Rathenau Instituut...

Gezondheidzorg College trapt Augmented-Reality project ‘Nieuw Leren in de Zorg’ af!

Maandag 27 november was de officiële kick-off van het project: Nieuw Leren in de Zorg. Tijdens dit project worden de verpleegtechnische handelingen ‘medicijndelen en toedienen’ aan studenten van het Gezondheidszorg College in Amersfoort en medewerkers van verschillende zorginstellingen onderwezen middels Augmented Reality (AR). Leren van procedures...

JADS en Jeroen Bosch Ziekenhuis zetten Artificial Intelligence in voor betere zorg

Artificial intelligence (AI) maakt snelle en accurate diagnoses mogelijk en maakt dat zorg kan worden afgestemd op het individu. Het kan daarmee een antwoord zijn op maatschappelijke problemen zoals stijgende wachtlijsten, krapte op de arbeidsmarkt en oplopende zorgkosten....

Virtueel voorbereid naar het ziekenhuis met virtual reality

Revolutionaire innovatie Infor-Med in MMC vermindert angst voor behandelingen Als eerste ziekenhuis ter wereld gaat Máxima Medisch Centrum patiënten met virtual reality voorbereiden op behandelingen waar ze tegenop zien. Voor aanstaande moeders is dat bijvoorbeeld een bevalling via de keizersnede, voor kinderen het verwijderen van...

Tekstherkenningssoftware voorspelt separaties

Tekstherkenningssoftware voorspelt separaties bij ernstig zieke patiënten, tot zelfs zeven dagen vooruit. Zodat men tijdig kan ingrijpen en separatie kan worden voorkomen. Mirjam Hazewinkel (Parnassia), Remco de Winter (Parnassia Groep), Roel van Est (Antes), Danny Wijnschenk (InterSystems BV...