Vrouw & Gezondheid Archieven | MedicalFacts.nl

Onjuistheden en aannames trekken Nuvaring nieuws volledig uit verband

‘Hormonale anticonceptie Nuvaring gevaarlijk’ kopt het NRC, maar na 't lezen concludeer ik al snel dat het middel niet gevaarlijker is dan orale anticonceptie maar ook niet veiliger. Mijn conclusie is dat de rechtzaken in de VS niet gaan over een groter risico op...

Onderzoek naar Q-koorts bij zwangere vrouwen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) start deze maand een groot onderzoek naar Q-koorts bij zwangere vrouwen. Het doel van het onderzoek is achterhalen of het standaard verrichten van bloedonderzoek op Q-koorts bij alle zwangeren vrouwen in risicogebieden voor Q-koorts...

Extra ijzer niet nuttig voor meeste zwangere vrouwen

Extra ijzer innemen biedt geen merkbaar voordeel voor zwangere vrouwen die niet met bloedarmoede te kampen hebben. Dat stelden onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vast bij een onderzoek van meer dan duizend zwangere vrouwen in Burkina Faso. Ons lichaam heeft ijzer nodig om...

KNOV doet mee in project Verantwoorde Kraamzorg

Een groot aantal spelers in de kraamzorgketen heeft de handen ineengeslagen om transparantie over de kwaliteit van geleverde kraamzorg te verkrijgen. Hiertoe hebben betrokken partijen in de kraamzorg gezamenlijk een project gestart: 'Verantwoorde Kraamzorg'. Het doel is om in 2008 en 2009 één informatieset met kwaliteitsgegevens te...

Kans op vrouwelijke genitale verminking in particuliere klinieken zeer gering

De meeste particuliere klinieken hebben een duidelijk beleid met betrekking tot vrouwenbesnijdenis. De kans dat er vrouwen en meisjes in Nederlandse particuliere klinieken worden besneden is zeer klein. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in haar rapport ‘Particuliere...

Veel te winnen door vroege signalering depressie na de bevalling

Een depressie na de bevalling komt bij ongeveer 1 op de 10 vrouwen voor. Zo’n depressie heeft veel impact op de moeder, maar kan ook gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind. Het is daarom belangrijk om een mogelijke depressie in...