OOK INTERESSANT

Gemeenten krijgen meer zeggenschap over GGZ

Per 1 juli 2006 wordt het AWBZ-budget voor de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) overgeheveld naar de Wmo. Dit versterkt de zeggenschap van gemeenten over de geestelijke gezondheidszorg. Dat schrijft staatssecretaris Ross vandaag aan de Tweede Kamer. Met de beoogde ingang van de Wmo per 1 juli 2006 zijn gemeenten er verantwoordelijk voor dat burgers met […]

Lees Meer

Nieuwe Databank Richtlijnen voor Verplegenden en Verzorgenden

Het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) heeft onlangs een nieuwe databank Richtlijnen voor Verplegenden en Verzorgenden opgezet. De databank is vrij toegankelijk via de website van het LEVV. Het LEVV is voortgekomen uit het Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging (LCVV). Het LCVV is in 1993 opgericht om de positie van verpleegkundigen en verzorgenden te […]

Lees Meer

Europees Parlement wil patiëntenmobiliteit binnen Europa bevorderen

Het Europees Parlement roept de Europese Commissie op om snel te komen tot een samenhangend beleid om de mobiliteit van patiënten te vergroten. Daarmee zou recht worden gedaan aan uitspraken van het Europese Hof van Justitie. In een aantal arresten heeft het Europese Hof duidelijk gemaakt dat open grenzen patiënten de gelegenheid moeten geven hun […]

Lees Meer