OOK INTERESSANT

Europees Parlement wil patiëntenmobiliteit binnen Europa bevorderen

Het Europees Parlement roept de Europese Commissie op om snel te komen tot een samenhangend beleid om de mobiliteit van patiënten te vergroten. Daarmee zou recht worden gedaan aan uitspraken van het Europese Hof van Justitie. In een aantal arresten heeft het Europese Hof duidelijk gemaakt dat open grenzen patiënten de gelegenheid moeten geven hun […]

Lees Meer

Rekening ziekenhuis onbegrijpelijk

Rekeningen van ziekenhuizen zijn zowel voor patienten als medisch specialisten onbegrijpelijk. Het zogenaamde kostprijssysteem waarmee ziekenhuizen gefinancierd worden is te ingewikkeld en hanteert codes die voor patienten algebra zijn. En dat terwijl Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) wil dat de patient juist bewuster omgaat met de kosten van gezondheidszorg. De zogeheten diagnose behandelcombinaties (DBC’s) zijn ingevoerd om […]

Lees Meer

Belgische arts moet goedkope medicijnen voorschrijven

Boete kan het gevolg.  zijn Belgische artsen die te vaak dure merkmedicijnen voorschrijven in plaats van de goedkopere, kunnen een boete van 2500 euro krijgen. Met deze maatregel wil de overheid 20 miljoen euro besparen op de stijgende ziektekosten. De Belgische minister voor Sociale Zaken, Demotte, verplicht artsen minimaal 20 procent goedkope geneesmiddelen voor te […]

Lees Meer