blootstelling

Gezondheidskundige advieswaarde voor blootstelling aan endotoxinen

Be­roeps­ma­ti­ge bloot­stel­ling aan en­do­toxi­nen komt vooral voor in de agra­ri­sche sector en aan­ver­wan­te be­drijfs­tak­ken. Om werk­ne­mers die en­do­toxi­nen in­a­de­men ade­quaat te be­scher­men, is na­ge­gaan bij welke bloot­stel­ling ge­zond­heids­scha­de op kan treden. Dit heeft geleid tot een aan­be­ve­ling voor een ge­zond­heids­kun­di­ge ad­vies­waar­de voor be­roeps­ma­ti­ge bloot­stel­ling aan en­do­toxi­nen. Dit schrijft de Ge­zond­heids­raad in een advies dat vandaag […]

Lees Meer

Samenspel tussen eiwitten bepaalt de blootstelling en giftigheid van geneesmiddelen

Meer dan de helft van de tegenwoordig gebruikte geneesmiddelen wordt afgebroken door zogenaamde CYP3A-enzymen. Een probleem hierbij is dat er grote verschillen tussen patienten zijn in de activiteit van deze enzymen. Als gevolg hiervan is er een grote mate van onvoorspelbaarheid van de orale opname, het therapeutisch effect, en de giftigheid van veel geneesmiddelen. Het […]

Lees Meer