integrale zorg

Integrale zorg psychiatrische patiënt noodzakelijk ook voor lichamelijk welzijn

GGZ-instellingen moeten bij de behandeling van psychiatrische patienten een integrale aanpak nastreven: er dient meer aandacht te zijn voor de lichamelijke ziekten van de patient. De gemiddelde levensverwachting van psychiatrische patienten is in internationaal onderzoek tien jaar korter dan bij mensen zonder psychische stoornissen omdat hun behandeling zich vooral richt op de geestelijke aspecten van […]

Lees Meer

Nictiz en NAD komen met doorbraak in aanpak informatisering integrale zorg

In de integrale zorgverlening waaronder de diabeteszorg, wordt ICT als grootste belemmering aangemerkt. Zorgverleners die een integraal zorgprogramma aanbieden hebben belang bij een goede gegevensuitwisseling onderling, maar in toenemende mate ook met de patient. Daarnaast vragen externe partijen als zorgverzekeraars en de overheid om transparantie ten aanzien van de geleverde zorg. Huidige Informatiestandaarden en systemen […]

Lees Meer