meldplicht

Meldplicht bij datalekken

Zorg & recht - 15 december 2015 - 18:25

Te weinig draagvlak voor snelle invoering EPD

Een kleine half miljoen mensen heeft bezwaar gemaakt tegen opname in het Elektronisch Patientendossier (EPD). Bovendien werd vorige week bekend dat eenderde van de artsen niet wil dat hun eigen medische gegevens in het EPD worden opgenomen. De CG-Raad vindt dat er daardoor onvoldoende draagvlak is om het EPD al per 2010 in te voeren. […]

Lees Meer

Meldplicht kindermishandeling staat haaks op beroepsgeheim

Mogen artsen in het kader van de nieuwe KNMG meldcode kindermishandeling spreken en het beroepsgeheim naast zich neerleggen? Vroeger moesten zij zwijgen tenzij, thans moeten zij spreken tenzij. Kan de meldplicht de morele plicht tot spreken nog verder oprekken? Deze vragen staan centraal op het congres Recente Ontwikkelingen in het gezondheidsrecht dat op dinsdagavond 1 […]

Lees Meer