regeldruk

Voorpaginanieuws

Van Rijn snoeit in zorgregels

Een gemakkelijk opgave is het allerminst, maar het schrappen van onnodige zorgregels is een belang dat iedereen in de zorg met elkaar deelt. Van de jeugdzorg tot de zorg voor ouderen en gehandicapten. Daarom pakt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) nu door: met nieuwe schrapsessies en met lessen uit eerdere experimenten en projecten.

Lees Meer

Afspraken administratieve lastenvermindering in de farmacie in de maak

Begin april 2016 ligt er een eerste set aan afspraken om de administratieve lasten in de farmacie terug te dringen. Hiertoe is er een werkgroep gestart met vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, apothekers, apotheekhoudende huisartsen, het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De werkgroep beoogt dat afspraken van huisartsen en zorgverzekeraars inzake ‘Het roer […]

Lees Meer

Apothekers niet de dupe van ‘Het roer moet om’

Toezegging zorgverzekeraars aan KNMP: apothekers niet de dupe van ‘Het roer moet om’ Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het verzoek van de KNMP gehonoreerd om te waarborgen dat apothekers niet de dupe worden van de administratieve-lastenverlichting voor huisartsen door de actie ‘Het roer moet om’. De KNMP is blij met de toezegging van ZN, die aansluit […]

Lees Meer

Viattence pakt regeldruk aan met rode knop

Al ruim een jaar pleit Laurent de Vriest, directeur van Viattence, ervoor de nieuwe bureaucratie in de zorg aan te pakken. Al jaren roept de overheid dat er minder regels zouden moeten komen in de zorg, zodat er meer handen aan het bed komen. Maar met de overheveling van de zorg naar gemeenten en zorgverzekeraars […]

Lees Meer

AO Regeldruk/administratieve lasten tot nader order uitgesteld

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Algemeen Overleg Regeldruk/administratieve lasten vanwege ziekte van minister Schippers tot nader order uitgesteld. De zorgsector is het beleidsterrein waarover de commissie zeer regelmatig overlegt met de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De commissie heeft regelmatig overleg met bewindspersonen die verantwoordelijk zijn […]

Lees Meer