robot

“Robots nemen de zorg over!”

Nemen robots de zorg over? Waarschijnlijk wel, uiteindelijk. Maar hoe en wanneer? Het Albert Schweitzer ziekenhuis houdt een Innovatiedag over ‘de zorg van overmorgen’, op donderdag 15 december. Iedereen is welkom: zorgprofessional, patiënt en belangstellende.

Lees Meer