Zorgmarkt

NZa stelt richtsnoer contracteren op

Marktmeester helpt vrije beroepsbeoefenaren en verzekeraars bij maken heldere afspraken De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat na overleg met zorgverzekeraars en vrije beroepsbeoefenaren  een richtsnoer contracteren opstellen. In het richtsnoer komen gezamenlijke afspraken te staan over hoe marktpartijen met elkaar om zouden moeten gaan tijdens het onderhandelen over een contract. De NZa vindt een richtsnoer nodig, omdat zij […]

Lees Meer

Markt voor ziekenhuiszorg ontwikkelt zich goed

NZa: geen beleidswijzigingen in 2010 De veranderingen in de ziekenhuisbekostiging hebben een positief effect op de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor Ziekenhuiszorg 2009. De prijzen in het vrije segment stegen minder hard dan in het deel van de ziekenhuiszorg waar vaste prijzen gelden. Tegelijkertijd […]

Lees Meer

ActiZ pleit voor een parlementair onderzoek zorgmarkt

ActiZ pleit voor een parlementair onderzoek omdat de sector VVT in een pijnlijke spagaat zit tussen keten en kartel, die niet meer vol te houden is. De kartelwaakhond beoordeelt de zorg als vrije markt, terwijl het kabinet tegen marktwerking in de ouderenzorg is. Zorgkantoren (de inkopers) “belonen” de ketenzorg. De NMa beoordeelt nu de door […]

Lees Meer

Nivel: Drie vragen over CQ-index beantwoord

De CQ-index is inmiddels een veelgebruikt instrument om kwaliteit van zorg uit patientenperspectief te meten. In drie deelonderzoeken is nu de bruikbaarheid bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Voor een goede werking moet de zorgmarkt transparant zijn, zodat consumenten zicht hebben op de prestaties van de verschillende zorgaanbieders en -verzekeraars. Een hulpmiddel om transparantie te bereiken is […]

Lees Meer

Zorgmarkt bij Menzis in Groningen

Op zaterdag 19 april 2008 organiseert Zorgbelang Groningen in het gebouw van Menzis een Zorgmarkt. Tijdens deze zorgmarkt presenteren 60 patiënten- en consumentenorganisaties hun activiteiten in combinatie met een Feel Good Markt. Gedeputeerde Pim de Bruijne en Akkie Hofstee, directeur Zorgbelang Groningen, verrichten samen de openingshandeling. De markt duurt van 10.00 tot 16.00 uur en […]

Lees Meer