NZa doet inval bij Amsterdamse tandarts

Array

Extra toezicht op mondzorg
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vrijdag een inval gedaan bij een tandarts in Amsterdam. Op basis van verschillende meldingen vermoedt de NZa dat de tandarts voor enkele tonnen heeft gefraudeerd. Bij de inval vorderde de NZa stukken uit de administratie. De tandarts heeft nu een aanwijzing gekregen. De komende tijd houdt de NZa extra toezicht op de sector mondzorg.

De tandarts heeft de afgelopen vier jaar declaraties in rekening gebracht voor behandelingen die niet hebben plaatsgevonden. Daarnaast heeft hij behandelingen verricht en die vervolgens op andere verzekerden gedeclareerd. Zo declareerde hij bijvoorbeeld wortelkanaalbehandelingen voor kinderen met een melkgebit. Verschillende zorgverzekeraars deden bij de NZa melding van fraude. De zorgverzekeraars kunnen het fraudebedrag via de rechter terugvorderen van de tandarts. De NZa heeft de tandarts met de aanwijzing nu gedwongen te stoppen met deze gedragingen. Met de vrijdag gevorderde gegevens rondt de NZa haar onderzoek in de komende maanden af. Afhankelijk van de uitkomsten kan de NZa de tandarts een boete opleggen.

Er komen jaarlijks relatief veel signalen binnen bij de NZa over tandartsen en orthodontisten. Het gaat dan bijvoorbeeld om meldingen over declaraties van behandelingen die niet hebben plaatsgevonden, declaraties van behandelingen die een patient niet heeft ondergaan, of het declareren van behandelingen voor niet-verzekerde of onderverzekerde mensen op de naam van iemand anders. In 2010 ging 40% van de signalen in de curatieve zorg over mondzorg.

De NZa heeft haar toezicht op de mondzorg verscherpt en doet extra onderzoek naar de werking van het systeem. Het is een van de taken van de NZa om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorgmarkt te bewaken. De NZa controleert of partijen in de zorg zich aan de wet houden: ze brengt risico’s in kaart en reageert op klachten of signalen die binnenkomen. De NZa gaat ervan uit dat partijen zich aan de wet houden. Waar dat niet zo is of het consumentenbelang geschaad wordt, grijpt zij in door middel van regulering of handhaving. De NZa werkt in haar toezicht vaak samen met andere toezichthouders en het openbaar ministerie.

Mensen die een vermoeden hebben dat hun tandartsrekening niet klopt, kunnen hun tandarts om uitleg vragen. Komen zij er niet uit, dan kunnen zij dit melden bij hun verzekeraar of aan de NZa via het meldpunt op de website www.nza.nl.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen