Waar een Wil is…

geld-en-zorg-212Vandaag heeft de lancering plaatsgevonden van het nieuwe WMO-bedrijf van Zorggroep Alliade. Een heuglijk feit, maar ook heel spannend. Heuglijk, omdat het altijd leuk is iets nieuws te presenteren. Een nieuwe organisatie binnen de zorg waar heel veel mensen voor en achter de schermen heel hard en met enthousiasme aan hebben gewerkt.

Spannend, omdat we binnen de zorg heel andere tijden tegemoet gaan. Onzekere tijden. Omdat de zorgvraag alsmaar toeneemt, dreigt de zorg op termijn onbetaalbaar te worden. Om de kosten te beheersen heeft het Rijk besloten de AWBZ in te krimpen en een deel van de zorg over te hevelen naar de WMO.

En we noemen haar…
Vanuit de gedachte `waar een wil is, is een weg’, was het niet zo moeilijk om een naam te kiezen voor de nieuwe dochterorganisatie van Zorggroep Alliade. Het is `Wil’ geworden.

Waarom Wil? De naam heeft natuurlijk alles te maken met wilskracht, de wil om iets te bereiken, als client, maar ook als begeleider samen met de client en gemeenten. Uitgangspunt is de client zelf. Hoe wil hij of zij z’n leven leiden? Wil hij sporten, werken, meedoen in de samenleving?
Als duidelijk is wat iemand met z’n leven wil, kan met gemeenten, het eigen netwerk en professionele ondersteuners worden bekeken of die wensen te vervullen zijn. En hoe. Daarbij draagt de client, voor zover dat kan, een sterke eigen verantwoordelijkheid. Vanuit deze visie gaan wij graag de uitdaging aan om met minder toch de beste ondersteuning en begeleiding te bieden. Voor de client en altijd in nauwe samenwerking met gemeenten. Hun wensen en behoeften zijn leidend.

Gemeenten verantwoordelijk
Deze nieuwe organisatie is het antwoord van Zorggroep Alliade op de overheveling van ambulante begeleiding en dagbesteding voor clienten zonder `verblijf’ vanuit de AWBZ naar de WMO. Daarmee worden gemeenten direct verantwoordelijk voor ondersteuning en dagbesteding aan mensen die niet binnen en instelling verblijven. Volgens het Rijk hoort deze zorg bij de gemeente thuis, omdat zij hun burgers het beste kennen. Zij kunnen zorg goed en dichtbij organiseren.

Een goede visie die wij van harte ondersteunen. Tegelijk krijgen gemeenten 25 procent minder budget voor de uitvoering. Daar zit de uitdaging. Hoe zorgen we er samen met gemeenten voor, dat toch iedereen de ondersteuning en begeleiding krijgt die nodig is om mee te doen in de samenleving. Want dat is het doel: volwaardig burgerschap, los van het feit of men een beperking heeft of niet.

Een passend antwoord op alle vragen van de gemeenten
Meer doen met minder. Als antwoord op deze terechte beweging heeft Zorggroep Alliade besloten een aparte organisatie voor de WMO op te richten. Alliade heeft alles in huis om op iedere vraag van de gemeente een passend antwoord te geven. Met bedrijven op het gebied van huishoudelijk zorg, begeleiding naar werk voor mensen met een beperking, werkprojecten en een bedrijf voor begeleiding en ondersteuning van mensen met een beperking, kan de WMO-organisatie iedere vraag vanuit de gemeente aan.

Dat kan gaan om een eenvoudige vraag om huishoudelijke verzorging. Of juist een meer ingewikkelde vraag. Bijvoorbeeld een gemeente die dagbesteding wil voor burgers met een beperking. En die dagbesteding moet gekoppeld zijn aan het versterken van de leefbaarheid binnen een bepaalde wijk. Het liefst zo georganiseerd, dat de betreffende burger ook nog wat terugdoet voor de samenleving. Participatie en wederkerigheid zijn sleutelbegrippen in de toekomstige WMO.

Een voorbeeld uit de praktijk
Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan onze supermarkt in Wirdum. Daar werken mensen met een beperking. Die supermarkt zou een centraal steunpunt in het dorp kunnen worden. Van daaruit kun je een boodschappendienst voor ouderen opzetten. Of projecten om eenzaamheid te bestrijden of huishoudelijke verzorging organiseren. Dat allemaal door clienten die daarbij ondersteuning krijgen. Een mooi voorbeeld van wederkerigheid die de leefbaarheid in het dorp vergroot.

Met Wil voorbereid op de toekomst
Om ons zo goed mogelijk op de overgang in 2015 voor te bereiden, heeft Alliade besloten al in 2014 met Wil te starten. Wij pakken de handschoen op en zijn er op tijd klaar voor.

Kijk ook op www.welkombijwil.nl