LHV deelt zorgen over verdwijnen vrije artsenkeuze met Eerste Kamer

huisarts1-258x300Eerder dit jaar werd mede onder invloed van de LHV afgesproken dat de eerstelijnszorg buiten de werking van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet komt te vallen. Een belangrijke aanpassing van het wetsvoorstel, omdat daarmee de toegankelijkheid van eerstelijnszorgverleners in de buurt van patiënten is gegarandeerd. Ondanks de verbeteringen heeft de LHV in het kader van toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg nog steeds grote bezwaren. Zorgen die de LHV in een position paper met de Eerste Kamer heeft gedeeld, waar het wetsvoorstel nu voorligt.

Onbelemmerd doorverwijzen
De LHV maakt zich er met name sterk voor dat huisartsen onbelemmerd kunnen blijven doorverwijzen naar andere zorgverleners. Verwijzen naar specialisten of andere zorgverleners is maatwerk; vakinhoudelijke en persoonlijke kwaliteiten zijn hierin leidend. De voorgestelde wetswijziging beperkt de keuzemogelijkheden en gaat daardoor ten koste van de kwaliteit van zorg.

Bovendien moeten zorgverzekeraars volgens de LHV verplicht openheid geven over hun inkoopcriteria. Zorgverzekeraars zijn tot op heden onvoldoende in staat om kwaliteit te beoordelen en op basis hiervan in te kopen. Dit is een realiteit die huisartsen en andere zorgverleners dagelijks ervaren en die recent door de NZa is bevestigd in de Monitor Zorginkoop (februari 2014). Hierdoor wordt de prijs van zorg leidend bij de contractering door zorgverzekeraars, in plaats van de kwaliteit.

Eerste Kamer vraagt advies van Raad van State
In de aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel heeft de Eerste Kamer deze week unaniem besloten eerst advies van de Raad van State te ontvangen voordat over het wetvoorstel wordt gesproken met de minister van VWS. De Raad van State is gevraagd te kijken hoe het voorgestelde artikel 13 van de Zorgverzekeringswet zich verhoudt tot de Europese wetgeving, bijvoorbeeld over grensoverschrijdende gezondheidszorg. Naar verwachting brengt de Raad van State in oktober zijn advies uit. Vervolgens zullen de senatoren mede op basis van deze informatie schriftelijke vragen stellen aan de minister. Na beantwoording bepaalt de senaat een datum om over het wetsvoorstel te debatteren met minister Schippers.

Over artikel 13
De LHV zet zich al meer dan een jaar in om de gevolgen van de aanpassing van Artikel 13 van de Zorgverzekeringswet onder de aandacht te brengen en ongedaan te maken. Deze voorgestelde wetswijziging maakt het zorgverzekeraars mogelijk geen vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg te geven. Hoewel er helaas nog belangrijke knelpunten overblijven, is wel afgesproken dat de eerstelijnszorg buiten de werking van artikel 13 komt te vallen.

Bron: KNMG/LHV