LHV: Huisartsen zeggen ‘nee, tenzij’ tegen zorgakkoord

LHV-huisartsen hebben maandagavond 12 september besloten dat zij het integraal zorgakkoord nu niet ondertekenen, tenzij er binnen 3 maanden op belangrijke punten aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Dan zijn deze huisartsen alsnog bereid om het zorgakkoord te ondertekenen.

Tijdens de landelijke ledenvergadering werd duidelijk dat de aanwezige huisartsen vinden dat de afspraken die in het integraal zorgakkoord (IZA) staan, kunnen helpen om de grote problemen in de huisartsenzorg aan te pakken, in het belang van alle patiënten. Er is helaas echter onvoldoende vertrouwen op basis van alleen deze IZA-tekst dat die afspraken ook door de zorgverzekeraars en NZa zullen worden nageleefd. Die onzekerheid komt ook duidelijk naar voren uit het overleg en dat maakt dat de ledenvergadering het zorgakkoord nu niet kan ondertekenen.

Voorwaarden

De LHV-huisartsen willen: 

  • op het gebied van de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW) uiterlijk 1 oktober van de NZA weten wat de ANW-tarieven worden per 1 januari 2023. Dat is nodig om de acute zorg voor patiënten in de ANW-uren ook in de toekomst te garanderen.
  • op het gebied van ‘Meer tijd voor de patiënt’ binnen 3 maanden van alle zorgverzekeraars zien dat zij huisartsen via het contract voor 2023 de mogelijkheid bieden voor Meer tijd voor de patiënt en dat dit per 2024 structureel bekostigd wordt via S1. 

Op basis van het gesprek met de huisartsen in de ledenvergadering hebben het VPH-bestuur en LHV-bestuur – tijdens een schorsing van de vergadering – gezamenlijk een voorstel geformuleerd om ‘nee tenzij’ te besluiten. Dat heeft het LHV-bestuur vervolgens voorgelegd aan de ledenvergadering. Om recht te doen aan het gebrek aan vertrouwen, dat is gebaseerd op slechte ervaringen uit het verleden, en tegelijkertijd niet uit het oog te verliezen dat er ook daadwerkelijk belangrijke positieve afspraken in het zorgakkoord staan.

Het voorstel van het landelijk bestuur voor een ‘nee tenzij’ is aangenomen door de landelijke ledenvergadering. Het LHV-bestuur heeft dit besluit medegedeeld aan minister Kuipers van VWS. In december neemt de landelijke ledenvergadering een besluit of is voldaan aan de voorwaarden en of huisartsen alsnog het integraal zorgakkoord zullen ondertekenen.

Bron: LHV

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen