Rob

Herhaalrecept Huisarts op de tocht

Eerstelijn - 17 september 2005 - 18:11

Ontkoppling dag- en ANW-zorg wordt nieuwe eis van de huisarts

Einde individuele 7×24-uurs zorgplicht is een van de eisen die het gevolg zijn van de marktwerking voor de huisarts. De overheid bepleit sterk de invoering van zogenaamde ‘gereguleerde marktwerking’ in de eerstelijnszorg. Meer concurrentie tussen verzekeraars en tussen aanbieders en meer keuze-vrijheid voor de patiënt. Voor de acute zorg in Nederland, zeker in de ANW-uren […]

Lees Meer

Grootschalige campagne tegen diabetes

In het voorjaar van 2006 gaat een grote voorlichtingscampagne over diabetes van start. Deze richt zich vooral op het opsporen van mensen die ongemerkt diabetes type 2 hebben of een verhoogd risico lopen op deze ernstige chronische aandoening.Bij diabetes type 2 zijn de lichaamscellen minder gevoelig voor insuline dan normaal.  Door overgewicht komt dit type […]

Lees Meer