Rob

Les Gaillards

*Medisch Nieuws* - 13 september 2005 - 11:55

ZN voor uitstel WMO

*Medisch Nieuws* - 13 september 2005 - 10:50

NMa waarschuwt voor onderlinge afspraak over zorgpolis

Verzekeraars trachten prijzenslag af te weren De leden van koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland praten momenteel over een afspraak om geen verliesgevende kortingen te geven op grootschalige contracten voor zorgverzekeringen. Toezichthouder NMa reageert zeer kritisch. Dat de verzekeraars overleg voeren blijkt uit gesprekken van deze krant met direct betrokkenen. De toezichthouder wil niet op voorhand een veto […]

Lees Meer

Kanker gaat nooit meer echt over

Mensen die ooit kanker hebben gehad lijken in veel opzichten op mensen met chronische aandoeningen wat betreft hun vermoeidheid, hun medische consumptie en hun maatschappelijke situatie (werk en inkomen). Ex-kankerpatiënten zijn op al deze aspecten beter vergelijkbaar met chronisch zieken dan met gezonde personen.                                                                                          Lees verder op http://www.nivel.nl

Lees Meer