Preventie

Preventie gehoorschade is breder dan reguleren van de geluidsnorm op festivals of clubs

Op woensdag 14 december heeft de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid gedebatteerd over de uitkomsten van het rapport van de Gezondheidsraad, waarin staat dat het maximale geluidsniveau bij festivals en dansfeesten omlaag moet. In het debat legden Kamerleden de nadruk op het reguleren en naar beneden bijstellen van de maximale geluidsnorm naar 100 dB in plaats […]

Lees Meer

Blootstelling aan kinkhoest verbetert reactie op boostervaccin

Rekening houden met blootstelling geeft meer inzicht in werking van vaccins Oudere kinderen hebben meer antistoffen tegen de kinkhoestbacterie dan jongere kinderen, doordat zij vaker zijn blootgesteld aan de ziekteverwekker. Ook tonen ze een sterkere afweerreactie na een boostervaccinatie tegen kinkhoest. Blootstelling is daarmee een belangrijke factor in de timing en werkzaamheid van vaccins. Dat […]

Lees Meer