Baby

Nieuw systeem achterhaalt vaker oorzaak doodgeboren kinderen

Een nieuw in het Universitair Medisch Centrum Groningen ontwikkeld classificatiesysteem stelt artsen in staat bij 80 procent van de doodgeboren kinderen de doodsoorzaak vast te stellen. Gynaecoloog in opleiding Fleurisca Korteweg ontwikkelde en testte dit systeem, en stelde tevens vast welke onderzoeken nodig zijn om de doodsoorzaak te vinden. Dit heeft geleid tot een klinische […]

Lees Meer

Genen betrokken bij implantatie embryo voor het eerst in kaart gebracht

Wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel zijn erin geslaagd om het moleculaire netwerk in de baarmoederbekleding tijdens de implantatie van een embryo in een natuurlijke cyclus in kaart te brengen. Dat is groot nieuws, want totnogtoe beschikte men enkel over informatie uit biopsieen in een cyclus zonder zwangerschap, en die zegt niets over de kans […]

Lees Meer

Gezamenlijke voorlichting over … de Bevalling!

In het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) vindt elke 3e donderdag van de maand een informatieavond plaats over de bevalling. De avond is bedoeld voor alle zwangeren en hun partner binnen de regio ‘Maastricht – Heuvelland’. Eerstvolgende avond is 21 januari. Deelname is vrijblijvend (u hoeft zich ook niet aan te melden) en de avond is […]

Lees Meer

Meer baby’s in CWZ dus extra suite

Om de sterke toestroom op te vangen van aanstaande moeders die willen bevallen in een kraamsuite, gaat het CWZ dit jaar een extra suite bijbouwen. Daarmee beschikt de afdeling verloskunde vanaf september over veertien kraamsuites en vijftien couveusesuites. 1902 baby’s De kraam- en couveusesuites met de bijbehorende gezinsgerichte zorg zijn zeer populair bij aanstaande ouders. […]

Lees Meer

NVZ ondersteunt ambities stuurgroep zwangerschap en geboorte

De NVZ onderschrijft de richting en ambities van de stuurgroep zwangerschap en geboorte zoals verwoord in het rapport ‘Een goed begin, veilige zorg rond zwangerschap en geboorte’, dat op 6 januari aan minister Klink van Volksgezondheid is gepresenteerd. Voordat de aanbevelingen uit dit rapport tot norm verheven kunnen worden, zullen echter eerst de organisatorische en […]

Lees Meer