Bijeenkomsten & Symposia

Bijeenkomsten & Symposia

Het onbehagen in de thuiszorg

De Nederlandse zorgsector kenmerkte zich de afgelopen vijftien jaar door onbehagen. Wachtlijsten, personeelstekorten, imagoproblemen en kwaliteitsgebreken riepen negatieve publiciteit over de sector af. Dat geldt in het bijzonder voor de thuiszorg. Bovendien – en in samenhang daarmee – werd het marktdenken in de zorgsector geïntroduceerd, dat volgens sommigen de oorzaak, maar volgens anderen juist de […]

Lees Meer

Vrolijke training omgang agressie in de zorg

In Nederland verblijven enkele honderden mensen met een verstandelijke beperking én met een ernstige gedragsstoornissen in vijf op hen gerichte instellingen: één per drie provincies. De cliënten zijn niet in staat hun emoties te beheersen. Psychiaters zouden spreken van emotionele incontinentie. Agressie en intimidatie door cliënten tegen beroepskrachten is in deze instellingen een groot probleem. […]

Lees Meer