Inclusiviteit

Nederlanders willen inclusieve samenleving, maar aansluiting blijft uit.

VN-verdrag Handicap 5 jaar in Nederland: Goede doelen presenteren Grote ambities voor Generatie-G Mensen met een handicap staan nog te vaak langs de zijlijn van de samenleving. Eenzaamheid, onbegrip en ongelijke behandeling is aan de orde van de dag. Dat zien ook mensen zonder een handicap, zo blijkt uit onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Nederland is […]

Lees Meer

Nieuw MEE lab van MEE Noord en NHL Stenden zoekt naar verfrissende oplossingen

Op 8 maart start het noordelijk MEE lab. Het lab gaat aan de slag met complexe vraagstukken rond mensen met een zichtbare of niet-zichtbare beperking. Door op een andere manier naar ingewikkelde vragen of problemen te kijken, wil het MEE lab tot verfrissende oplossingen komen. ‘Meedoen voor iedereen mogelijk maken’, dat is het streven van […]

Lees Meer