Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Houd verpleging en verzorging bij elkaar

Verpleging en verzorging horen bij elkaar. Dat is de boodschap van V&VN in de hoorzitting van de Tweede Kamer over langdurige zorg. Donderdag 16 en vrijdag 17 mei gaat de Vaste Kamercommissie VWS in gesprek met veldpartijen over de langdurige zorg. Mieke Hollander, lid van de Ledenraad van V&VN, informeert dan de Kamerleden over de […]

Lees Meer

De grote vraag blijft: hóe gaan we meer en langer voor elkaar zorgen

Dit is een persbericht van Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Een dag na het verschijnen van het zorgakkoord heeft staatssecretaris Van Rijn de plannen van het kabinet voor de toekomst van de langdurige zorg bekend gemaakt. Het plan doet een groot appél op mantelzorg en zorgvrijwilligers, maar de vraag blijft hoe zij dat […]

Lees Meer