Roken in de auto schadelijker dan gedacht

Onderzoek laat zien dat de hoeveelheid tabaksrook in een auto hoger kan worden dan bijvoorbeeld in de rokerige cafés van vroeger. Als er minderjarigen in de auto zitten, betekent dit dat zij worden blootgesteld aan een ongezonde hoeveelheid rook. In 2020 was...

Diabetespreventie? Kijk ook naar buurten!

Donderdag 14 januariPromotie (VU),13.45 u, AulaNicole den Braver: Diabetespreventie? Kijk ook naar buurten! Een ongezonde leefstijl is een belangrijke risicofactor voor diabetes type 2 (suikerziekte). Een ongezonde leefstijl wordt gemakkelijk gemaakt door de omgeving waarin we leven: ongezond eten...

Materiaaltechnologie in de strijd tegen antibioticaresistentie

Een interdisciplinair, internationaal consortium onder leiding van Maastricht UMC+ onderzoeker dr. Chris Arts gaat de komende zes jaar onderzoek doen naar nieuwe technologische oplossingen voor het explosief toenemende probleem van antimicrobiële resistentie (AMR). Het onderzoek richt zich op maatschappelijk bewustwording van AMR...

Keuze innovatieve oplossing tegen kalkaanslag

Zorgpartners Midden-Holland kiest voor de installatie van een duurzame en innovatieve oplossing tegen kalkaanslag en biofilms in 14 zorglocaties Zorgpartners, een full service zorgorganisatie met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-Holland, was op zoek naar...

EenVandaag: Vrouwen om de 2 jaar te screenen op borstkanker niet langer mogelijk

Het is niet langer mogelijk om vrouwen om de 2 jaar te screenen op borstkanker. De achterstanden bij het bevolkingsonderzoek zijn zo opgelopen dat de tijd tussen de screening voorlopig maximaal 3 jaar zal zijn. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid besloten.

Advies Nederlandse Sportraad: maak van sport een publieke voorziening

Om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan een vitale en veerkrachtige samenleving moet sport een publieke voorziening worden. Sport is belangrijk als vrijetijdsbesteding, maar draagt daarnaast ook bij aan de volksgezondheid en aan het welzijn van de bevolking. De Nederlandse Sportraad...