Maak rekennormen minder bepalend in het risicobeleid

Maak rekennormen in het veiligheidsbeleid minder bepalend, en doe meer recht aan de afzonderlijke beschrijving van de kansen en de gevolgen die spelen bij risico’s. In de samenleving is er regelmatig discussie over risico’s en veiligheid. Dit speelt op nationaal en op lokaal niveau...

Belgen voelen zich gelukkiger dan de gemiddelde Europeaan

Belgen voelen zich gelukkiger dan de gemiddelde Europeaan, maar hun tevredenheid hangt wel sterker samen met hun inkomen. Het zijn enkele conclusies uit de zesde ronde van de European Social Survey, een bevraging in 29 landen waaraan onderzoekers van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek...

70.000 migraineaanvallen per dag in Nederland

Per dag ervaren 70.000 Nederlanders een migraineaanval. Van de 3,1 miljoen migrainepatiënten bezoekt echter meer dan een miljoen geen arts, waardoor de kans op een verkeerde of te late behandeling groot is.5 Migraine is een chronische hersenziekte en volgens de World Health Organization de zevende meest invaliderende ziekte. Migraine is een complexe aandoening met wisselende symptomen en is daarom soms moeilijk te diagnosticeren. Meer kennis en bewustwording over migraine zijn dus noodzakelijk. Daarom organiseren de Nederlandse Vereniging voor Hoofdpijnpatiënten, de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra en Novartis van 1 t/m 7 september 2014 de Migraine Week.

Breed onderzoek nodig over blootstelling gewasbeschermingsmiddelen van omwonenden

De risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor mensen die naast een bollen- of fruitperceel wonen, kunnen pas worden beoordeeld nadat onderzoek naar de blootstelling is gedaan. Dit heeft de Gezondheidsraad onlangs vastgesteld. Voor een blootstellingsonderzoek zijn verschillende meetrondes nodig bij omwonenden en bij bollen- en fruittelers...

Matige smog door ozon op vrijdag 2 augustus 2013

Het RIVM verwacht morgen matige smog door ozon. De drempel van matige smog door ozon van 180 µg /m3 (microgram per kubieke meter) wordt vermoedelijk aan het einde van de middag of in het begin van de avond in het grootste deel van Nederland...

Voor meeste chronische aandoeningen geen objectieve maten beschikbaar

Promotie mw.drs. Els K. Vanhoutte De Perifere Neuropathie uitkomstmaten Standaardisatie (PeriNomS) studie is een onderzoek naar uitkomstmaten voor aandoeningen van de zenuwen (polyneuropathie). Objectieve resultaten vergen een objectieve meetlat (uitkomstmaat). Hiermee kan namelijk worden bepaald hoe het met een patiënt gaat, en wat het effect...

You cannot copy content of this page