OOK INTERESSANT

Onderbehandeling bij patiënten na een botbreuk

Nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Osteoporose en fractuurpreventie‘ opengesteld voor commentaar In deze derde herziening van de Richtlijn Osteoporose is veel aandacht voor preventie van een tweede fractuur bij patienten van 50 jaar en ouder met een initiele fractuur. De belangrijkste nieuwe aanbeveling is dat nadere diagnostiek en behandeling dient plaats te vinden bij iedere patient van […]

Lees Meer

Martin Grobusch benoemd tot hoogleraar Tropische Geneeskunde

Dhr. prof. dr. M.P. Grobusch (1964) is benoemd tot hoogleraar #Tropische Geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (#AMC–#UvA). #Martin Grobusch doet in ontwikkelingslanden onderzoek naar gezondheidsproblemen die voortkomen uit infectueuze ziektes. Zijn aandacht ligt daarbij vooral op de preventie, het diagnosticeren, de klinische aspecten en de behandeling van malaria. Dit […]

Lees Meer

Reumapatient dupe besluit minister Klink

Het Reumafonds is het oneens met het besluit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de TNF-alfablokkers per 1 januari onder te brengen in het ziekenhuisbudget. Dit zou betekenen dat specialisten sommige reumapatienten niet meer de juiste medicijnen kunnen voorschrijven, omdat het ziekenhuisbudget dat niet toelaat. Het Reumafonds, de Reumapatientenbond en de […]

Lees Meer