Bevolkingsonderzoek

Lang zullen we leven

*Medisch Nieuws* - 24 januari 2010 - 00:09

Wet bevolkingsonderzoek: de GezondheidsRisicoTest

De minister vroeg advies over een vergunningaanvraag voor een onderzoek naar het aanbieden van de GezondheidsRisicoTest (GRT) in zestien huisartspraktijken. De GRT, preventie testen,  behelst een interactieve vragenlijst op internet, waarmee deelnemers kunnen nagaan of zij een vergrote kans hebben om bepaalde ziektes te krijgen en of er aanleiding is voor verder onderzoek. Deze vorm […]

Lees Meer

…. maar interventies bij ouderen hebben weinig effect

Ondanks de goede voorbereiding en de verwijzingen naar bewezen effectieve interventies (zie ook vorig bericht), is er een jaar later weinig effect van het PGO op de risicofactoren,  zowel binnen de PGO-groep als in vergelijking met een controlegroep.  Het gemiddelde risico op hart- en vaatziekten veranderde niet in de PGO-groep, hoewel er wel significante verbeteringen […]

Lees Meer

Bevolkingsonderzoek onder jongeren naar Chlamydia

Vandaag gaat voor het eerst een groot bevolkingsonderzoek naar chlamydia van start. Chlamydia is de meest voorkomende geslachtsziekte en komt vooral voor bij jongeren van 16 tot en met 29 jaar. Jongeren uit die leeftijdscategorie uit de regio's Amsterdam, Rotterdam en Zuid- Limburg krijgen per brief een oproep om online een thuistest aan te vragen. […]

Lees Meer