CJG

CJG is de pedagogische Eerstelijn

Een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt hulp bij opgroeiproblemen en opvoedproblemen van kinderen en ouders. Zij is ook gericht op het voorkómen van problemen.  Zo’n centrum doet zo veel mogelijk zelf en zo vroeg mogelijk. Indien een CJG er niet uitkomt, verwijst zij door naar bureau jeugdzorg, jeugdpsychiaters of andere tweedelijnszorg. Op deze […]

Lees Meer

Vanaf 24 september worden Centra voor Jeugd en Gezin professioneel

De afgelopen vier jaar hebben vele gemeenten Centra voor jeugd en Gezin (CJG’s) opgericht. Die staan er nu als een huis. Maar dat is het dan ook. Want veelal zijn die centra nog niet professioneel ingericht. Er bestaan nog geen afspraken over een gezamenlijke voordeur en triage voor de verschillende opvoedondersteuners in CJG’s. De taakverdeling […]

Lees Meer