hartklepvervanging

UMCG en UMCN mogen nieuwe techniek hartklepvervanging voorlopig blijven uitvoeren

De rechtbank in Groningen heeft in een kort geding bepaald dat het UMCG een nieuwe techniek voor het vervangen van hartkleppen via onder andere de lies mag blijven uitvoeren tot zes weken na het besluit op het bezwaarschrift dat het UMCG heeft ingediend bij het ministerie van VWS. Dit betekent dat het UMCG deze ingreep, […]

Lees Meer

Percutane hartklep implantatie bij congenitale en degeneratieve klepletsels: een rapid Health Technology Assessment

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bekeek de werkzaamheid en veiligheid van de niet invasieve implantatie van hartkleppen. Het vergeleek ze met de klassieke behandeling door chirurgische hartklepvervanging. Er bestaat nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor het nut van deze methode. Bovendien wordt vermoed dat op dit ogenblik de implantatie van de percutane aortaklep minder […]

Lees Meer