HSMR

HSMR 2011 per ziekenhuis

De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) zet de werkelijke sterfte in een ziekenhuis af tegen de sterfte die op basis van de patientkenmerken werd verwacht. Het is daarmee een indicator voor potentieel vermijdbare sterfte. De HSMR is ontwikkeld in Engeland door emeritus professor Brian Jarman en gebruikt administratieve gegevens die in ieder ziekenhuis beschikbaar zijn […]

Lees Meer

Toespraak Gerrit van der Wal over het gebruik van de HSMR in de toez..

Inspectie  voor de Gezondheidszorg Toespraak van Inspecteur-generaal Gerrit van der Wal over het gebruik van de HSMR in de toezichtpraktijk van de IGZ. Gehouden tijdens een invitational conference op 2 november 2011 in Amsterdam. Dames en heren, Mij is gevraagd aan te geven hoe de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegen het gebruik van sterftecijfers aankijkt: […]

Lees Meer