kwaliteit

Kwaliteit van hoorzorg gelijk gebleven na veranderingen in overheidsbeleid

Begin 2013 is de verstrekking van hoortoestellen in twee opzichten veranderd: samen met een nieuw vergoedingssysteem is de ‘functiegerichte aanspraak’ ingevoerd. Onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en Ecorys laat zien dat de betaalbaarheid van hoortoestellen is verbeterd. De kwaliteit van hoorzorg is daarbij volgens klanten op de meeste punten […]

Lees Meer

Nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)

Per 1 januari 2016 treedt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg in werking. De Wkkgz regelt twee belangrijke onderwerpen: kwaliteit en klachtrecht. De wet vervangt ten dele bestaande wetgeving, maar bevat ook nieuwe bepalingen en verplichtingen. Alleen voor de nieuwe klachten- en geschillenregeling geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2017. Wat moet […]

Lees Meer

Patiënten moeten sterkere rol krijgen bij zorgverlening

Promotie mw. Janneke E. van Leijen-Zeelenberg, MSc Titel: “Healthcare Quality Improvement by Redesign; aspects of redesigning healtcare processes and the effect on quality of care” Vrijdag 18 december 2015, 14.00 uur In het huidige zorgstelsel is de geleverde kwaliteit van zorg niet altijd optimaal en stijgen de uitgaven aan zorg nog altijd. Technologische veranderingen en […]

Lees Meer

Cliënten helpen vragenlijst over kwaliteit gehandicaptenzorg te verbeteren

Cliënten in de gehandicaptenzorg hebben meegeholpen vragenlijsten te verbeteren over de kwaliteit van de zorg. Het gaat om de vragenlijsten ‘Cliënten over Kwaliteit’ (CoK) van het landelijk steunpunt (mede)zeggenschap (LSR), ontwikkeld in samenwerking met het NIVEL. Het onderzoek heeft geleid tot drie valide, betrouwbare en beknopte vragenlijsten: een vragenlijst over wonen, dagbesteding en ambulante dienstverlening. […]

Lees Meer

Vernieuwd klantervaringsonderzoek moet hoorzorg verbeteren

Stichting Hoormij/NVVS, audiciens, zorgverzekeraars en onderzoeksbureau MediQuest zijn een samenwerking gestart om de kwaliteit van zorg rondom het verstrekken van hoorhulpmiddelen in Nederland beter inzichtelijk te maken. Aanleiding voor de samenwerking is de behoefte van de partijen om het meten van klantervaringen, nu nog uitgevoerd met de Consumer Quality Index (CQi), binnen de hoorzorg te […]

Lees Meer