min. schippers

Voorpaginanieuws

Pijnloos borstonderzoek?

Zorgverzekering - 13 oktober 2021 - 08:43

Antwoord vragen mogelijke besmetting ZBC Medisch Centrum Biltstraat

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Gerbrands (PVV) over de mogelijke besmetting van patienten in het ZBC Medisch Centrum Biltstraat.(zelfstandig behandelcentrum) . 1 Wat is uw reactie op het bericht “Patienten mogelijk besmet met Hepatitis en HIV”? 1) 1 In het bericht in de Telegraaf van 12 juni 2012 wordt verwezen naar een ernstig incident […]

Lees Meer

Beantwoording Kamervragen over noodstroom in ziekenhuizen

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Van der Veen (PvdA) over noodstroom in ziekenhuizen . 1 Kent u het artikel „Sluipmoordenaar. loert op noodstroom ziekenhuizen? 1) 1 Ja 2 Kunt u de belangrijkste beweringen uit dit artikel, te weten dat de noodstroomvoorzieningen bij ziekenhuizen vaak verouderd zijn en niet toereikend zijn om de in de […]

Lees Meer

Beantwoording Kamervragen over motie bloeddonatie voor homoseksuelen

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Dijkstra (D66), Van Gent (GL) en Marcouch (PvdA) over het niet uitvoeren van de motie die verzoekt bloeddonatie voor homoseksuelen mogelijk te maken . 1 Waarom bent u voor uw besluit over het niet uitvoeren van de motie die verzoekt bloeddonatie voor homoseksuelen mogelijk te maken, louter afgegaan op […]

Lees Meer

Kamerbrief over stand van zaken dwang en drang in de zorg

Tijdens het algemeen overleg dwang en drang van 1 maart 2012 heb ik een aantal toezeggingen gedaan waarover ik u in onderstaande brief informeer. Tevens meld ik u mijn verdere inspanningen om de toepassing van dwang en drang verder terug te dringen. Verhouding separatie versus dwangmedicatie Tijdens het AO dwang en drang werd de vraag […]

Lees Meer

Kamerbrief over ‘zwijgcontracten’ in de zorg

Tijdens het VAO over het overlijden van een psychiatrisch patient op 21 maart 2012 (Hand. II, 2011-2012, nr. 66) heb ik toegezegd de Kamer vóór de zomer te informeren over hoe vaak de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) betrokken is geweest bij ‘zwijgcontracten’ tussen zorgaanbieders en zorgontvangers. Bij deze doe ik mijn toezegging gestand. In […]

Lees Meer