min. schippers

Voorpaginanieuws

Aanbiedingsbrief Rapport IGZ Biorisk-beleid bij Ziekenhuizen en MML’s

Hierbij bied ik u het rapport ‘Ziekenhuizen en microbiologische laboratoria (MML’s) beheersen risico’s rond biologische agentia in belangrijke mate, maar op onderdelen nog onvoldoende’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan. In dit rapport doet de Inspectie verslag van haar onderzoek in de periode 2011/2012 naar het bioriskbeleid – hoe zij omgaan met de […]

Lees Meer

Kamerbrief over vergoeding operatie oogleden

In reactie op de brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 januari 2013, kenmerk 2013Z00608, betreffende een ingekomen brief over de vergoeding van een operatie van oogleden, bericht ik u het volgende. De correctie van verslapte of verlamde bovenoogleden wordt niet vergoed uit de basisverzekering ook niet als de behandeling […]

Lees Meer

Antwoorden op Kamervragen over Diane-35 pil

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen gaat overleggen met de Franse geneesmiddelentoezichthouder en 26 andere toezichthouders. 1 Wat is uw reactie op het bericht dat het College ter Beoordeling van Genees-middelen (CBG) gaat overleggen met de Franse geneesmiddelentoezichthouder en 26 andere toezichthouders? […]

Lees Meer

Van Gerven: ‘Haal Diane-35 pil uit de handel’

SP-Kamerlid Henk van Gerven wil dat minister Schippers de Diane-35 pil onmiddellijk uit de handel haalt. De Diane-35 pil geeft, net als andere derde en vierde generatie pillen zoals Yasmin, een twee keer zo grote kans op trombose met mogelijk fatale afloop. Van Gerven: `Ik wil dat de minister ingrijpt. Deze pillen zijn risicovol terwijl […]

Lees Meer

Beantwoording kamervragen uitspraken over fusies van ziekenhuizen

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over de uitspraken over fusies van ziekenhuizen. (2013Z02295) 1 Bent u bekend met het interview met de heer Don, lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), en met de ingezonden brief van de heer Abeln en anderen 2) die hierop een reactie is? […]

Lees Meer