verplicht

Meldcode verplicht bij vermoedens kindermishandeling

Beroepsgroepen die te maken kunnen krijgen met kindermishandeling en huiselijk geweld, worden wettelijk verplicht om met een meldcode te gaan werken. Dat staat in een brief die het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De ministers Rouvoet (Jeugd en Gezin), Hirsch Ballin (Justitie) en staatssecretaris Bussemaker (VWS) willen het gebruik van een meldcode […]

Lees Meer