Eerste Zorg 2.0 Event dóór en vóór zorgprofessionals

De zorg is in beweging, zowel aan de zijde van de zorgverleners als aan de kant van de patient. Een adequate informatievoorziening is daarbij uiterst belangrijk.
Steeds vaker zoekt én vindt de patient – maar ook zijn omgeving –  gezondheidsgerelateerde informatie via het internet. Voor veel zorgprofessionals is de manier waarop, en de omvang waarin patienten dat doen nog onvoldoende bekend. In de presentaties die wij hierover in zorginstellingen geven, blijkt telkens weer dat de weg van het internet nog niet in ‘het systeem’ van veel professionals zit. Anders is dat voor veel patienten.

Mogelijkheden van internet voor de zorg
Wij zouden binnen de zorg nog veel bewuster om kunnen en moeten gaan met de mogelijkheden die het internet ons biedt, en zo beter inspelen op de (informatie)behoefte van de patient en een nog grotere kennisdeling tot stand proberen te brengen. Nieuwe media als weblogs, online-communities, Twitter, Podcasts, Vodcasts, RSS-feeds, Wiki’s en LinkedIn, kunnen ons ondersteunen bij het halen en brengen van informatie, maar vooral ook bij het uitwisselen van ervaringen en ons netwerk en het vergemakkelijken van ziekenhuisopnames etc. Dit optimaal gebruik maken van het internet om de zorg voor de patient alsmede de interactie met hem of haar op een hoger plan te krijgen heb ik midden vorig jaar op dit weblog in analogie met de Engelse term Health 2.0, “Zorg 2.0”  genoemd. In deze blogpost treft u ook nog meer algemene informatie aan.

Zorg 2.0-congres
Op dinsdag 24 maart aanstaande organiseert de Acute Zorgregio Oost een eerste Zorg 2.0-congres vóór en dóór de zorg. Een eerste stap in een lange reis om meer sámen met de patient de regie te gaan voeren. Dit event staat dan ook in het teken van het creeren van bewustwording.

Wij nodigden daartoe bijvoorbeeld een jonge internetentrepreneur met kanker uit om op ons event zijn ervaringen met ons te delen. Ik ontmoette Maarten Lens-FitzGerald via Twitter. Hij doet al vanaf de diagnose uitvoerig verslag op internet (www.maartensjourney.com <http://www.maartensjourney.com/> ), ik nodig u uit om zijn website eens te bezoeken.
Daarnaast geven we vanuit diverse perspectieven een beeld van de grote diversiteit aan mogelijkheden via internet die voor de zorg interessant (kunnen) zijn.
Zo vertellen Jan Kremer en Bas Bloem  over de ervaringen met de digitale IVF-poli en over hun initiatief “MijnZorgNet <
http://www.minvws.nl/toespraken/cz/2008/innovatie-is-prioriteit-in-de-zorg.asp> ”. Ook spreekt een Hongaarse student geneeskunde; Bertalan Meskó. Hij zette twee van de wereldwijd meest succesvolle (Engelstalige) communities voor professionals in de gezondheidszorg op en wint prijs na prijs, spreekt op de meest vooraanstaande Universiteiten hierover en doceert inmiddels zelf aan zijn Universiteit.
Daarnaast geeft een van de grootste experts op het gebied van online marketing, Marco Derksen, een doorkijk op wat de invloed van internet in andere “markten” is geweest.
Na de lunch  geven we concrete, compacte workshops om onze collega’s niet alleen te laten zíen, maar ook zélf te laten ervaren wat het begrip nieuwe media inhoudt, hoe de patient het middel gebruikt en vooral ook hoe de zorgprofessional het zelf zou kunnen gebruiken. Een van deze workshops wordt gegeven door Hans Mestrum die onder andere alles weet van Podcast, Vodcast, Wiki’s en doceert over Online Media aan de HAN.
Het Workshop-programma kunt u binnenkort vinden op onze webpagina over dit zorg 2.0 event <
http://www.azo.nl/zorg20.htm>

Ik nodig jullie van harte uit deel te nemen aan dit event en u op compacte wijze in te laten voeren en mee te discussieren over de rol van internet binnen de gezondheidszorg.

AZO ziet Acutezorg.nl met nadruk als een initiatief dat ontstaan is vanuit de zorg zélf, door mensen uit de zorg zélf en wat ook zal worden onderhouden door de werkers uit de zorg zélf. Vanaf de lancering willen wij geenszins de indruk meer wekken dat het des Radbouds <http://www.umcn.nl> of des Acute Zorgregio Oost <http://www.azo.nl>  is. Vanaf dat moment zullen wij er als één van de partijen uit de zorg aan deelnemen.

Doel Acutezorg.nl
De manier waarop de community de informatie presenteert verschilt van initiatieven tot nog toe. Door de nieuwe media in te zetten, combineren we twee aspecten. Naast het bijeen brengen van relevante informatie laten we de professional óók ervaring opdoen met de brede mogelijkheden van internet en nieuwe media, een gebied waarin de patient reeds een voorsprong heeft genomen.

Om onze ideeen over het belang van digitale platforms te onderbouwen, verricht AZO tevens onderzoek naar het uiteindelijke gebruik, en de betekenis van nieuwe media voor de zorgverlening nu en in de toekomst.

Ik verwijs u hiertoe naar onze website waar u onder www.azo.nl/zorg20/htm <http://www.azo.nl/zorg20.htm>  alle relevante informatie kunt vinden en zich tevens kunt inschrijven (mogelijk vanaf dinsdag 27 januari).

Achtergrondinformatie:
Acute zorg en internet?
Acute Zorgregio Oost (AZO) ziet het als haar taak om de zorgprofessionals, betrokken bij de acute zorg, te ondersteunen op het gebied van kennis, onderzoek en onderwijs. Zo vinden er maandelijks bijscholingsactiviteiten onder de vlag van AZO plaats, organiseren we symposia, doen we onderzoek binnen de keten van acute zorg en menen wij daarnaast er goed aan te doen om de kennis op dit gebied te ontsluiten middels het internet. Natuurlijk gaat geen patient  ten tijde van een acuut probleem internet raadplegen, maar vergis u niet in de informatie die door hen en hun omgeving direct er na wordt gezocht én gevonden.

AZO voerde een inventarisatie uit naar beschikbare relevante informatie over acute zorg op internet. Het bleek dat het aanbod enorm versnipperd was, waardoor er minder effectief mee omgegaan kan worden.
Daarom heeft AZO het initiatief genomen tot het openen van een digitale kennispoort,
Acutezorg.nl <
http://www.acutezorg.nl>
Deze online community gaat “live” in de maand februari en zal op 24 maart haar officiele “launch” kennen. Dit is een online community waar relevante informatie wordt/is samengebracht om de toegankelijkheid en beschikbaarheid daarvan te verhogen. Zorgprofessionals als medici, paramedici, verpleegkundigen en ondersteuners vinden in deze ‘database’ ofwel direct datgene wat ze zoeken, ofwel een doorverwijzing naar een andere bron. Hierbij maken wij gebruik van de mogelijkheden welke nieuwe media ons bieden. Wij hebben hiertoe gekeken naar een aantal van de grootste, en meeste effectieve communities op andere gebieden. Acutezorg.nl is daarmee een snelle, effectieve en handzame manier om de informatie en de vragende partij bij elkaar te brengen, als ook een interactieve discussie op te starten. Inmiddels heeft ook de Spoedzorg-Bibliotheek – die met steun van ZonMw is opgezet door het Julius Centrum Utrecht <http://www.integratedcare.nl/>  en IQ-Healthcare <http://www.iqhealthcare.nl/>  uit Nijmegen – hierin haar plek gevonden.

One thought on "Eerste Zorg 2.0 Event dóór en vóór zorgprofessionals"

  1. Zie hier een video interview met Jan Kremer over het gebruik van internet in de zorg:http://www.idealize.nl/2009/01/internet-speelt-een-enorm-grote-rol-in-de-zorg/

Comments are closed.

Recente artikelen