Acute Zorgregio Oost

Internet en Zorg

*Medisch Nieuws* - 30 september 2009 - 07:59

Uw persoonlijke beroeps”krant”.

De weg zoeken vinden in de enorme informatiestroom die het internet ons breng is een aardige uitdaging. In toenemende mate starten vanuit verschillende perspectieven initiatieven om de informatievoorziening voor de verschillende doelgroepen op orde te krijgen. Zo start binnenkort ook acutezorg.nl, een plek waar de informatie rondom de zorg voor acute patient  bellicht zal worden. Een aantal […]

Lees Meer

Telefonische triage op huisartspost: een kwestie van geluk?

In het proefschrift ‘For your eyes only’ concludeert huisarts en onderzoeker Hay Derkx dat slechts 21% van de triagisten de juiste vragen stelt aan de patient. Op basis daarvan krijgt in 58% van de gevallen de patient het juiste triage advies. Hay Derkx hield samen met collega Harrie van Rooij, ook huisarts/onderzoeker, een referaat over […]

Lees Meer

Eerste Zorg 2.0 Event dóór en vóór zorgprofessionals

De zorg is in beweging, zowel aan de zijde van de zorgverleners als aan de kant van de patient. Een adequate informatievoorziening is daarbij uiterst belangrijk. Steeds vaker zoekt én vindt de patient – maar ook zijn omgeving –  gezondheidsgerelateerde informatie via het internet. Voor veel zorgprofessionals is de manier waarop, en de omvang waarin […]

Lees Meer

Bloedtest per smartphone ?

Wetenschappers zijn er in geslaagd een smartphone te modificeren zodat er bloedtest mee gedaan kunnen worden. Je kunt hier van alles van vinden hetgeen op een aantal sites dan ook te lezen valt. Op een van deze sites reageerde ik vanuit een “leken-positie” ongeveer als volgt : Door de groeiende zorgbehoefte en het chronisch tekort […]

Lees Meer

Gebruikers-empowerment.

De belangrijkste randvoorwaarde voor een geslaagde implementatie naast een reele behoefte en de kwaliteit van de oplossing is vooral het draagvlak van de gebruiker. Een technical push is handig en werkt vooral inspirerend. Bij het maken van de oplossing dient voortdurend de behoefte en expertise van de professional voorop te worden gesteld. Zij moeten er […]

Lees Meer