Verpleegkundigen en verzorgenden praten ook mee over basispakket

Artsen, zorgverzekeraars en patiënten kunnen gaan aangeven welke behandelingen en medicijnen uit het basispakket van de zorgverzekering kunnen verdwijnen. Ze krijgen daarvoor een half jaar de tijd. Dat zei minister Edith Schippers van VWS 10 februari in het televisieprogramma Buitenhof. Ook V&VN is betrokken bij de pakketdiscussie. De beroepsvereniging praat al mee over de geestelijke gezondheidszorg in het basispakket.

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) adviseert de minister over het basispakket. De ‘Adviescommissie Pakket’ consulteert de veldpartijen om tot dit advies te komen. V&VN voert momenteel overleg met het CVZ om ook mee te praten over de andere onderdelen van het basispakket, die een belangrijke verpleegkundige component hebben.

geld-en-zorgVersobering
Het pakket dreigt nog verder uit te dijen door nieuwe behandelingen en een groter beroep dat op de zorg gedaan wordt. De minister staat voor de taak EUR 1,5 miljard te bezuinigen op het basispakket. Zij vraagt het veld nu zelf met voorstellen te komen. Mocht de zorgwereld niet met bruikbare ideeën komen, dan hakt ze zelf de knoop door, want de geplande versobering van de zorgverzekering blijft overeind staan.

Verspilling
De gezamenlijke agenda van de bewindslieden van VWS `Van systemen naar mensen’ meldt ook de aanpak van verspilling in de zorg. Er komt een Platform Verspilling waarin samen met het veld gerichte acties worden ingezet, gevoed door een landelijk Meldpunt Verspilling dat naar verwachting in mei van start gaat. V&VN zet zich graag in voor deze aanpak. De beroepsvereniging krijgt regelmatig signalen van verpleegkundigen en verzorgenden over verspilling en ziet hierin kansen voor efficiëntere en ook meer patiëntgerichte zorg.

bron: V&VN