Stichting Geschilleninstantie KPZ erkend conform Wkkgz

Array
De Geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg (KPZ) is erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een waardevolle uitbreiding van onze dienstverlening aan zzp’ers in de zorg en kleine zorgvoorzieningen.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgaanbieders voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. De Wkkgz heeft als doel de positie van de cliënt in de zorg te verbeteren en klachten beter en sneller aan te pakken. Als onderdeel van de afhandeling van klachten en geschillen moeten cliënten in de zorg kosteloos een beroep kunnen doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris. In de praktijk kunnen veel problemen tot een goede oplossing worden gebracht door een gesprek tussen cliënt en zorgaanbieder, waarbij een klachtenfunctionaris als mediator optreedt. Wanneer een gesprek echter niet tot een oplossing leidt, dan biedt de Wkkgz nu een voor beide partijen laagdrempelig alternatief: de geschilleninstantie.

Een geschilleninstantie moet onafhankelijk zijn en erkend door het Ministerie VWS. Voor de leden van Klachtenportaal Zorg is er nu een geschilleninstantie opgericht, de Stichting Geschilleninstantie KPZ. Een volledig onafhankelijke geschilleninstantie, dus ook niet gebonden aan belangenbehartigers en beroepsorganisaties binnen de branche.

Klachtenportaal Zorg is een klachtenregeling die zich inzet voor het behandelen van klachten en geschillen tussen zzp’ers in de zorg en kleinschalige zorgvoorzieningen enerzijds en hun cliënten anderzijds. Vanaf de oprichting van Klachtenportaal Zorg hebben wij als standaardprocedure altijd al klachtenfunctionarissen ingezet. Uit onze ervaring blijkt namelijk dat het aangaan van een gesprek de grootste kans biedt op een voor beide partijen tevredenstellende oplossing. Het is een goede zaak dat de door ons reeds gehanteerde werkwijze nu de officiële standaardprocedure wordt. Wij zijn ervan verzekerd dat hierdoor veel meer geschillen efficiënt zullen worden opgelost.

Het oprichten van de Stichting Geschilleninstantie KPZ ging niet zonder slag of stoot. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de erkenningsaanvraag werd het ons maar weer eens pijnlijk duidelijk hoe groot en log de zorgwereld in Nederland is. Het werd ons als zelfstandige, onafhankelijke organisatie op veel momenten niet makkelijk gemaakt. Nog een reden om extra blij te zijn met de erkenning, aldus Chantal Geertman de oprichtster van Klachtenportaal Zorg: “ik zie 2017 met vertrouwen tegemoet. We kunnen weer doen waar we goed in zijn: zorgaanbieders en hun cliënten samen naar een oplossing brengen!”

Chantal Geertman, Klachtenportaal Zorg

De route van mijn werkzame leven is gestart aan bed, als directe zorgverlener. Mijn werkgebieden wisselden van het verpleeghuis, de wijk, zorg voor mensen met een beperking en psychiatrie. Op de Nederlandse Antillen werkt ik voor het eerst als zelfstandig verpleegkundige en wist dat ik me wilde ontwikkelen als ondernemer.

Ik besloot een HBO opleiding te volgen waarmee ik zowel binnen als buiten de zorg kon werken Hoger Management. Terug in Nederland was ik naast "student"een zzp'er in de zorg met ambitie. Mijn doel was om zelfstandigen in de zorg op weg te ondersteunen met de ondernemerskant en het "zorgen voor jezelf".

Naast het uitwerken van mijn onderneming werd ik docente en gaf met veel plezier les en stagebegeleiding aan volwassenen wie een verkorte MBO opleiding volgden tot zorgverlener.

Het werd tijd om niet meer in opdracht van te werken en rondde de lopende opdrachten af.

Schreef en gaf trainingen en boekjes voor zelfstandigen in de zorg. De trainingen werden altijd aangepast op de behoefte van de deelnemers, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat Klachtenportaal Zorg is opgericht.

Tijdens de trainingen werd steeds duidelijker dat er weinig tot geen kennis was over het omgaan met klachten en de verplichte klachtenregeling in de zorg. Behalve de onbekendheid boden de bestaande regelingen te weinig service voor teveel geld.

De klachtenregeling voor zelfstandigen in de zorg, was een onderdeeltje van mijn eerste ondernemingsplan. Klachtenportaal Zorg is nu een erkende klachtenregeling. Met een sterk team ondersteunen we cliënten en zorgaanbieders op het moment dat ze er samen niet meer uitkomen. De procedure loopt van bemiddeling tot het desgewenst voorkomen voor de klachtencommissie.

Met Klachtenportaal Zorg heb ik mijn plek gevonden binnen de zorgsector

Recente artikelen