Rob

ADHD’er vaak betutteld

Boeken - 07 november 2009 - 18:25

Stichting Beheer Derdengelden failliet LDD ook failliet

Aan LHV Declaratie Direct B.V. is bij beschikking van de rechtbank Utrecht van 9 september jl. voorlopige surséance van betaling verleend, welke surséance bij beschikking van 15 september jl. is ingetrokken, onder gelijktijdige faillietverklaring van LDD. Afgelopen vrijdagmiddag is er een gesprek geweest de curator gesproken over de afwikkeling van het faillissement LDD en de […]

Lees Meer

Astmamedicijn voor kinderen nu makkelijk met voeding in te nemen

Kinderen met astma willen graag net zo onbezorgd spelen, sporten en naar school gaan als hun leeftijdgenootjes. Het consequent innemen van medicijnen om de astmaklachten zoveel mogelijk onder controle te houden, is daarom belangrijk. Ouders weten hoe moeilijk het soms kan zijn om medicijnen aan de allerkleinsten te geven. Om er zeker van te zijn […]

Lees Meer