Redactie MedicalFacts

Cliëntenraden aan de slag met medicatieveiligheid

Niet alleen zorginstellingen moeten meer doen om de medicatieveiligheid voor ouderen te verbeteren, ook clientenraden die de ouderen vertegenwoordigen, hebben daarbij een belangrijke functie. Dat stellen LOC Zeggenschap in zorg, vertegenwoordiger van 600.000 clienten in zorginstellingen, en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Clientenraden spelen een grote rol bij het informeren van clienten over hun medicijngebruik […]

Lees Meer

Mensen met kanker hebben meer pijn dan nodig is.

Misverstanden onder 50-plussers over pijnbestrijding Veel patienten met kanker pijn worden daar niet goed voor behandeld. 42% houdt pijn, ondanks de behandeling. Eén van de redenen; misverstanden over pijnbestrijding. Plus Magazine deed er onderzoek naar. In een enquête legde het seniorenmaandblad 1100 50-plussers een drietal stellingen over morfine en andere opioïden voor.  We vroegen twee […]

Lees Meer