Verslaving

Kloof tussen wetgeving en praktijk nadelig voor effectiviteit leeftijdsgrens voor alcohol

In Nederland is de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol in 2014 van 16 naar 18 jaar gegaan. Ook is in 2013 het toezicht op de Drank- en Horecawet gedecentraliseerd naar gemeenten. Deze ontwikkelingen brachten onbedoeld positieve en negatieve effecten met zich mee, die leidden tot een zekere kloof tussen wetgeving en de soms grillige […]

Lees Meer

Stoppen met alcohol en blowen

De vraag naar hulp bij het stoppen met blowen is de afgelopen 10 jaar 1,7 keer zo groot geworden. [1] In Nederland waren er 5 jaar geleden ruim  29.000 mensen die hulp vroegen bij het stoppen met alcohol. [2] Overmatig blowen en drinken hebben namelijk verschillende effecten op het gebied van gezondheid, sociaal leven en […]

Lees Meer