Eerstelijn Archieven | MedicalFacts.nl

Officiele opening huisartsenpost in het JBZ

Op 3 juli 2015 wordt de Huisartsenpost locatie ‘s-Hertogenbosch in het Jeroen Bosch Ziekenhuis feestelijk geopend. De huisartsenpost in het JBZ is maandag 15 juni in gebruik genomen. De nieuwe locatie bevindt zich naast de Spoedeisende Hulp (SEH) van het JBZ. Patiënten uit de...

Behandeling nachtelijke spierkrampen roept verwarring op

Afgelopen januari bleek uit een huisartsenpanel van 200 huisartsen dat, als de diagnose nachtelijke spierkramp is gesteld, aanmerkelijk minder vaak medicatie wordt voorgeschreven dan bij ‘bekendere’ beenaandoeningen (66% bij RLS, 40% bij nachtelijke spierkrampen). In de helft van de gevallen wordt dan ook nog...

Cardioloog in eerstelijn: beter, sneller en goedkoper voor patiënt

Uit recent onderzoek blijkt dat behandeling van niet complexe cardiologie door huisartsen een daling in het aantal verwijzingen naar de tweedelijn kan bewerkstelligen en de niet-complexe zorg (jaarcontroles) kan overnemen. Voorwaarden hierbij is dat de huisarts goed opgeleid is in basale cardiologie...

De bof: een nieuwe hype?

Ik heb vroeger de bof gehad. Je kent dat wel. Dikke wang, theedoek rond je hoofd met een knoop bovenop en je zwaaide vanachter het raam naar je vriendjes. Eerst werden alleen jongens ingeent tegen de bof (en meisjes tegen de Rode Hond), later moest...

Pijn op de borst: wel of niet doorverwijzen?

Kan het doorverwijzen van patiënten met pijn op de borst van de huisarts naar de cardioloog efficiënter? Die vraag gaan onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Maastricht de komende tijd beantwoorden. Ze krijgen hiervoor ruim 500.000 euro subsidie uit...

Anton Maes: De betaling van zorg anders regelen

Terwijl huisartsen nog geconfronteerd worden met bezuinigingen heeft de zorg een onzekere toekomst. Op dit moment houden namens het kabinet 2 werkgroepen zich bezig met bezuinigingsvoorstellen binnen de sector ter grootte van 10 miljard (Klink) tot 13 miljard (CVZ)  in 4 jaar. Dit op...