Eerstelijn Archieven | MedicalFacts.nl

Nieuwe NHG-Patiëntenfolder Alcohol

Deze maand verscheen een geheel nieuwe NHG-Patientenfolder over Alcohol. De Alcoholfolder is ontwikkeld als onderdeel van het Partnership Vroegsignalering Alcohol, waaraan het NHG deelneemt. De folder over alcohol past goed binnen de serie folders over preventie en leefstijl, zoals gezonde voeding, stoppen met roken, gezond...

17 mei: UMC Utrecht Huisartsendag 2013

Een bijzondere middag voor huisartsen over nieuwe ontwikkelingen en bijzondere zaken in het UMC Utrecht. Sinds enkele jaren verzorgen wij een gevarieerd en interactief programma voor u. Dit jaar met als thema “Samen voor een betere zorg”. In nauw overleg met onze Klankbordgroep huisartsen hebben...

Eerstelijn onder één lokaal dak

In Engeland bestaat de polyclinic. Dat is een centrum dat werkt voor een populatie van 50.000 inwoners. In en vanuit dit centrum verlenen de volgende professionals en andere aanbieders hun diensten: huisartsen, het huisartsenlaboratorium, diverse poliklinische spreekuren van medisch...

Praktische richtlijnen voor tandartsen

ACTA en de NMT werken aan Richtlijnenprogramma Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en de Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde (NMT) werken samen aan een ‘Richtlijnenprogramma Mondzorg’. Dit werkprogramma moet wetenschappelijke kennis vertalen naar richtlijnen voor de dagelijkse praktijk van tandartsen en andere...

Demo en pilot juf-in-a-box, winnaar games for health europe award

Op 1 maart vindt de eerste demonstratie van Juf in a Box plaats voor (kinder)fysiotherapeuten, -ergotherapeuten en andere professionals die geïnteresseerd zijn in Juf in a Box. Tijdens deze demonstratie kunt u Juf in a Box spelen en ervaren hoe het product in de praktijk...

Huisartsen en fysiotherapeuten kijken via Live Surgery van GHZ mee op OK

Dinsdag 17 mei en woensdag 18 mei organiseerde het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) voor het eerst een ‘Live Surgery’. Huisartsen en fysiotherapeuten uit de regio keken via een live verbinding mee bij twee knie- en twee schouderoperaties in de OK van het GHZ. Live...