Huisartsenpost en kwaliteit

De Centrale Huisartsen Posten Rijnmond (CHPR) geeft binnenkort een nieuwsbrief uit met als thema "kwaliteit".Zij hadden het lumineuze idee daarin ook een column te laten schrijven door uw dienstbare columnist.Ik vroeg hen nog wat de eventuele beperkingen waren,maar die waren er niet. Tja,dan vraag...

Aangekondigde actie LHV leidt tot protesten

ZN is tegen het besluit van de ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) om vanaf 1 januari patienten voor een herhaalrecept terug te verwijzen naar de specialist die het medicijn heeft voorgeschreven. Volgens Tony Lamping, directeur Zorg van ZN, is dit een actie...

NZa: verzekeraars weer in de fout met onjuiste afwijzingsbrieven

Klacht ingediend door Branchevereniging Tandtechniek – Mogelijk aanwijzing CZ De NZa heeft opnieuw diverse verzekeraars op de vingers getikt voor het versturen van onjuiste afwijzingsbrieven naar mondzorgaanbieders en patienten. Naar aanleiding van een door de Branchevereniging Tandtechniek ingediende klacht concludeerde de NZa dat de bewuste...

Toolkit Krachtige basiszorg biedt handvatten voor de aanpak van complexe zorg in de wijk

In Utrecht Overvecht werken professionals uit de eerstelijnszorg en het sociale domein samen in de wijkaanpak Krachtige basiszorg. Gezamenlijk bieden zij integrale persoonsgerichte zorg dicht bij huis voor mensen met een stapeling van medische en sociaalmaatschappelijke problemen. Voor de aanpak is de...

4000ste huisarts start met teleconsultatie

Drs. Erik Ubachs uit het Gelderse Wijchen start als 4000ste huistarts met teleconsultatie via TeleMC en is ter gelegenheid daarvan in de bloemetjes gezet. Teleconsultatie neemt de laatste jaren een grote vlucht en is niet meer weg te denken uit de moderne huisartsenpraktijk. Wat is...

Spelregels voor farmaceutische zorg

De NPCF meent dat alertheid geboden is om kwaliteit van farmaceutische zorg te waarborgen. De verzekeraars gaan het komende jaar door met het preferentiebeleid waarbij patienten goede geneesmiddelen krijgen tegen een lage prijs. De bonussen van apothekers worden verder afgeroomd. Op zich een goede...