Healthy Ageing Archieven | MedicalFacts.nl

‘Geen gezonde ouderenzorg zonder positief werkgeverschap en werknemerschap’

Met de positieve oproep van Actiz wordt getracht om te anticiperen op de tekorten aan en afgenomen binding van de specialisten ouderengeneeskunde aan de verpleeghuizen. Door betere waardering en facilitering zou de “vlucht” van specialisten ouderengeneeskunde uit het verpleeghuis afgeremd kunnen worden....

Prehabilitatie: Zo fit mogelijk de operatie in

In de sportzaal van het Jeroen Bosch Ziekenhuis trapt een groep oudere patiënten stevig door op de pedalen van hun hometrainer. Hun doel? Zo fit mogelijk hun oncologische operatie ingaan. Want een zware operatie ondergaan is topsport. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis worden...

Verpleeghuizen nog terughoudend met versoepelen ondanks hoge vaccinatiegraad

Ondanks een hoge vaccinatiegraad van rond de 80% hebben in de meeste verpleeghuizen in Nederland nog geen grote versoepelingen van de bezoekregeling plaatsgevonden. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Maastricht (UM) en het Radboudumc in Nijmegen. Uit de studie komt...

Langdurige zorg kruipt in Noordwest-Europa langzaam uit coronacrisis’

Bijna alle cliënten in de langdurige zorg in Noordwest Europa zijn inmiddels, wanneer zij dit willen, gevaccineerd. Bovendien worden er in steeds meer landen voorzichtig versoepelingen in het bezoekbeleid ingevoerd. Dat blijkt uit de derde editie van de internationale vergelijking van coronabeleid...

Vaccineren maakt versoepelingen in verpleeghuizen mogelijk

Het hoge aantal gevaccineerde bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg maakt voorzichtige versoepelingen mogelijk. Als op een locatie genoeg mensen twee keer zijn gevaccineerd is een ruimere bezoekregeling mogelijk, kan de groepsgrootte voor activiteiten omhoog en kunnen meer vrijwilligers en kappers...

Campagne senioren en veiligheid

In september heeft vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de campagne senioren en veiligheid plaatsgevonden. Onder de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ werd gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden,...