Healthy Ageing

Mensen met dementie missen begrip en geduld in samenleving

In Dementiemonitor 2022 mensen met dementie voor het eerst zelf aan het woord. Onderzoeksinstituut Nivel en Alzheimer Nederland onderzoeken iedere twee jaar de ervaringen, behoeften en wensen van mantelzorgers: de Dementiemonitor Mantelzorg. Het perspectief van mensen met dementie zelf bleef tot nu toe vaak onderbelicht in onderzoek. Dit jaar hebben voor het eerst ook mensen […]

Lees Meer

Diversiteit zorgverleners belangrijk voor passende zorg

Iedereen in Nederland heeft recht op passende zorg en ondersteuning, maar de werkelijkheid is anders. Dat concludeert onder andere de Raad van Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in een recent essay ‘passende zorg is inclusieve zorg’. Daarin gaat de RVS in op de vraag wat er nodig is om de zorg inclusiever te maken, uitgaande van […]

Lees Meer