Healthy Ageing

Samenwerking vereenvoudigt doolhof voor ouderen

Met de enorme toename aan ouderen met complexe zorgproblematiek binnen huisartsenzorg is de rol van de POH ouderen onmisbaar geworden. Problemen of zorgbehoefte ontstaan op de verschillende domeinen (somatisch, functioneren, maatschappelijk, psychisch en communicatie). Het ontaard vaak in een doolhof aan zorg- en hulpverleners in deze verschillende domeinen. Door afstemming kan veel overlap worden voorkomen. […]

Lees Meer

Zorgen IGJ en NZa herkenbaar, actie nodig

Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, herkent de zorgen die geuit worden door de IGJ en Nza over de beschikbaarheid van de medische basiszorg voor Wlz-cliënten in kleinschalige woonvormen. “Ook wij maken ons zorgen, maar we zien ook oplossingen.”, zegt Verenso voorzitter Jacqueline de Groot. Zorgen IGJ en NZa Gisterenavond brachten IGJ en Nza een […]

Lees Meer