Houtstook Archieven | MedicalFacts.nl

Longfonds roept gemeenten op houtstook en autorijden te beperken voor schone lucht

Longfonds brengt luchtkwaliteit en zorgen van Nederland in kaart Door minder op hout te stoken en minder auto te rijden, kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het gezonder maken van de lucht. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van het Longfonds. De...

Vuurhaarden en kachels de tweede bron van roet en fijnstof #houtrook

Gezondheidseffecten van houtrook Uit onderzoek van de RIVM is gebleken dat vuurhaarden en kachels (van consumenten) de tweede bron van roet en fijnstof zijn binnen de provincie Utrecht. Het stoken van kachels en open haarden vormt een probleem voor de volksgezondheid. Vooral mensen met longproblemen...

Lokale aanpak uitstoot houtkachels en open haarden #houtstook

Het stoken van kachels en open haarden vormt een probleem voor de volksgezondheid. Uit een stadspanel over houtrook blijkt dat bijna een derde van alle respondenten regelmatig hinder ervaart van een houtkachel of houtgestookte open haard in de woonomgeving.ChristenUnie, GroenLinks en Amersfoort2014 zetten daarom...

Regelgeving rond schadelijke rookoverlast houtstook noodzakelijk.

Al jaren weten we dat COPD onder de dertigers op het platteland van Oeganda opvallend veel COPD voorkomt. De belangrijkste risicofactor uit dit onderzoek was de blootstelling aan houtrook En terwijl ontwikkelingsorganisaties in ontwikkelingslanden veel doet om de circa drie miljard mensen die wereldwijd...

Stille COPD-epidemie op het platteland van Uganda door houtstook

Stille COPD-epidemie op het platteland van Uganda COPD komt op het platteland van Uganda opvallend vaak voor bij mensen tussen 30 en 39 jaar, concludeert Frederik van Gemert in zijn proefschrift. Dat komt omdat bijna iedereen binnenshuis op hout kookt, meestal op een open vuurtje...

Overlast houtstook miskend probleem

'Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen' Houtstook door particulieren levert grote emissies van fijn stof, roet en andere schadelijke stoffen op. Inmiddels ondervinden bijna 2 miljoen Nederlanders overlast door houtstook van hun buren. Aanpassing van wet- en regelgeving en de handhaving zijn nodig om gezondheidsschade te...