jeugdzorg

Voorpaginanieuws

Sponsor Bingo Loterij: 500.000 euro om kansarme kinderen te helpen

Uit de extra trekking van de Sponsor Bingo Loterij ontvangt het Nationaal Fonds Kinderhulp een eenmalig bedrag van 500.000 euro. Dit geld wordt gebruikt om kinderen in Nederland met minder kansen een steuntje in de rug te geven. Kinderhulp zet zich al vijftig jaar in voor kinderen die te maken krijgen met jeugdzorg. Samenwerking met […]

Lees Meer

Jongeren krijgen les in gelukkig zijn en het lijkt te werken

Vanaf februari tot september 2010 wordt een e-learning module Happyles op 4 ROC’s uitgetest. Het doel daarvan is het bevorderen van het psycho-sociale welbevinden en het verminderen van depressieve klachten bij jongeren (16-25 jaar). In Nederland lopen veel jongeren tussen de 16 en 25 jaar rond met depressieve klachten (1 op de 5) of met […]

Lees Meer

Ouders psychopatologiseren te veel

Deze tegenstelling (zie bericht hierboven) tussen de gezondheid van de Nederlandse jeugd en het toenemende zorggebruik noemt Hermanns paradoxaal. Hij somt drie verklaringen op om de paradox te verklaren.De eerste verklaring: de komst van de bureaus jeugdzorg leidde tot het manifest worden van latente vraag. Er is sprake vaan een inhaalslag.De tweede verklaring: de jeugd […]

Lees Meer

Roc’s verbeteren leefstijl van hun studenten

ROC’s, ofwel middelbare beroepsopleidingen te Nijmegen, Zwolle en Amsterdam hebben de Stichting Testjeleefstijlnu opgericht. Op twaalf MBO’s in den lande kunnen studenten een digitale vragenlijst invullen over hun gezondheid en hun leefstijl. Afhankelijk van hun antwoorden krijgen zij via het internet een leefstijladvies. De website geeft een automatisch advies zonder tussenkomst van een hulpverlener. Bij […]

Lees Meer

Vacature (100%) onderzoeker Centra voor Jeugd en Gezin

Binnenkort starten wij een onderzoek naar het takenpakket van Centra voor Jeugd en Gezin in een grote stad. Hebben de medewerkers van deze centra de juiste competenties om dit pakket uit te voeren? Welke maatregelen zijn denkbaar om takenpakket en gezamenlijk competentieprofiel van medewerkers beter op elkaar aan te laten sluiten? Om deze vragen te […]

Lees Meer