jeugdzorg

Ouders psychopatologiseren te veel

Deze tegenstelling (zie bericht hierboven) tussen de gezondheid van de Nederlandse jeugd en het toenemende zorggebruik noemt Hermanns paradoxaal. Hij somt drie verklaringen op om de paradox te verklaren.De eerste verklaring: de komst van de bureaus jeugdzorg leidde tot het manifest worden van latente vraag. Er is sprake vaan een inhaalslag.De tweede verklaring: de jeugd […]

Lees Meer

Roc’s verbeteren leefstijl van hun studenten

ROC’s, ofwel middelbare beroepsopleidingen te Nijmegen, Zwolle en Amsterdam hebben de Stichting Testjeleefstijlnu opgericht. Op twaalf MBO’s in den lande kunnen studenten een digitale vragenlijst invullen over hun gezondheid en hun leefstijl. Afhankelijk van hun antwoorden krijgen zij via het internet een leefstijladvies. De website geeft een automatisch advies zonder tussenkomst van een hulpverlener. Bij […]

Lees Meer